Generator <35KVA – Diesel (CAT DE33)

Available on request

Specifications

Frekvens
50 

Bränsletankens kapacitet
161 

Märkspänning V
400 

Arbetsvikt
1002 

Kontinuerlig effekt
26.4 / 24 

Driftsautonomi vid 75 % laddning
28.2 

Max. effekt
33 / 30 

Förbrukning vid 75 % laddning
5.7 

Bränsle
diesel 

Tilläggsutrustning tillgänglig
particle filter 

Generator <35KVA – Diesel (CAT DE33)
Available only on request